Hotel Paisiello

Hotel Paisiello
Address: 
Via G. Paisiello 47 - 00198 Roma
Telephone: 
+39 06-8440851
Type: 
**